Laatste Nieuws

Patiëntenpanel: reacties vragenlijst november 2021

 Eind 2020 zijn wij gestart met een Patiëntenpanel, met als doel verbetering van de de kwaliteit van onze zorg. In november 2021 is de 3e vragenlijst verstuurd naar de aangemelde deelnemers. De respons was 92%, waarvoor dank!  Uiteraard hopen we op nog meer deelnemers. U kunt zich hiervoor aanmelden elders op onze website, of via de assistente.

Lees hieronder kort samengevat de resultaten:

Informatievoorziening: opvallend was dat meer dan 1/3 van ons panel niet op de hoogte was van de ontwikkelingen en aanpassingen in onze praktijk. We hebben u eerder in het jaar 2021 per brief geïnformeerd; wat niet voldoende effectief blijkt te zijn geweest. De praktijk gaat onderzoeken welke middelen wij kunnen inzetten om u zo goed mogelijk op te hoogte te kunnen houden.

Wachttijden: verder was er gevraagd naar een acceptabele wachttijd voor het bezoeken van het spreekuur van de huisarts. Waar het medisch verantwoord is om langer dan 1 week te wachten (bij niet spoed klachten), ervaart 2/3 van ons panel dit als niet wenselijk.  Door meer gebruik te gaan maken van andere vormen van consultvoering , waar u als panel aangeeft een e-mail consult te prefereren, hopen we de drukte aan de telefoon te ontlasten en meer spreekuur ruimte te creëren. Wij zullen daar de app Uw Zorg Online  voor gaan inzetten en promoten. 

 In  2022 zullen wij weer een nieuwe vragenlijst versturen.


Return