Laatste Nieuws

Patiëntenpanel: reacties vragenlijst november 2022

 Eind 2020 zijn wij gestart met een Patiëntenpanel, met als doel verbetering van de de kwaliteit van onze zorg. In november 2022 is de 4e vragenlijst verstuurd naar de aangemelde deelnemers. De respons was 84%, waarvoor dank!  Uiteraard hopen we op nog meer deelnemers. U kunt zich hiervoor aanmelden elders op onze website, of via de assistente.

Lees hieronder kort samengevat de resultaten:

Onderwerp: samenwerking met andere zorgverleners.

Uit reacties blijkt dat u als patiënt verwacht dat de huisarts altijd op de hoogte is van behandelingen en uitslagen van de behandelaar/specialist, of dat de huisarts altijd online inzage heeft bij de behandelaar/specialist. Daarnaast geeft de helft van het panel ook aan, bij vragen over de diagnose of de behandeling de huisarts te raadplegen, en niet de behandelaar zelf.

In de praktijk is dit helaas anders. De huisarts ontvangt alleen een samenvattende brief wanneer de behandeling bij de specialist is afgerond.  De patiënt is de verbinding tussen de behandelaar en de huisarts. Het merendeel van het panel is het daar ook mee eens. De verwachting is dat  de patiënt in de toekomst meer de regie krijgt over zijn eigen dossier en medische gegevens en zelf beslist wie inzage krijgt. Maar voor het zover is dus het verzoek aan de patiënt, om ons als huisarts persoonlijk actief te informeren over ernstige of vervelende diagnoses, als de praktijk nog niets van zich heeft laten horen. Bij vragen over een lopende behandeling kan de patiënt het beste terecht bij de behandelaar, omdat de huisarts niet altijd over de volledige gegevens beschikt.

In  2023 zullen wij weer een nieuwe vragenlijst versturen.


Return