Laatste Nieuws

Laatste Nieuws  →

Kinkhoestvaccinatie bij zwangeren

Vanaf 16 december 2019 is voor zwangere vrouwen de kinkhoestvaccinatie opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Je kunt hiervoor vanaf week 22 in de zwangerschap  zelf een afspraak maken op het consultatiebureau.

Meer

Spreekuur dinsdagmorgen door Praktijkondersteuner Jeugd: Erik Merkelbach

Vanaf 1 september j.l. zijn we binnen onze praktijk gestart met een nieuw project in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg en de Gemeente Maasgouw.

Meer

Griepvaccinaties 2019

De griepvaccinaties 2019 zijn in onze praktijk de afgelopen maand oktober gezet.

Meer

Terugroepactie maagmiddel Ranitidine

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft besloten medicijnen met de werkzame stof ranitidine terug te roepen. Dit betekent dat u deze medicijnen niet meer zou moeten gebruiken.  

Meer

5 Oktober 2019: de Dag van de Wilsverklaringen

Er zijn 2 soorten wilsverklaringen: 1. Negatieve wilsverklaring: wat wil ik niet meer ( denk aan reanimatie). 2. Positieve wilsverklaring: wat wil ik wel in bepaalde situatie (denk aan euthanasie).

Meer

10 oktober 2019: de Dag van de Duurzaamheid

Hoe duurzaam is onze praktijk, en wat kunt u doen om ons te helpen?  

Meer

Vertraagde levering medicijnen (nazendingen)

We merken dat de levering van medicijnen steeds meer vertragingen geeft. Dit is een landelijk probleem. Wat betekent dat voor ons en voor U?  

Meer

Testen op prostaatkanker nodig?

Via THUISARTS.nl is het mogelijk om m.b.v. Keuzehulp u te helpen kiezen of u zich wel of niet wilt laten testen op prostaatkanker.

Meer

Patiënten Enquêtes 2016-2018

Sinds 2016 hebben wij jaarlijks een gevalideerde patiënten-enquête gehouden in de praktijk, de laatste verricht in 2018. Hieruit komt naar voren dat onze patiënten  zeer tevreden zijn, maar dat er wel aandachtspunten zijn.   

Meer

Resultaten praktijkonderzoek griep doormaken met of zonder vaccinatie (2016-2017)

In onze huisartsenpraktijk hebben VWO-leerlingen het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar ervaren doormaken van griep met of zonder vaccinatie (2016-2017).  

Meer

Resultaten praktijkonderzoek informatie voorziening bevolkingsonderzoek darmkanker

In onze huisartsenpraktijk hebben VWO-leerlingen in 2018 onderzoek gedaan naar informatie voorziening bij het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Meer

Praktijkregels

Spreekuren  zijn op afspraak. Op werkdagen kunt u dagelijks telefonisch een afspraak maken tussen 8.00 en 10.00 u. Belt u na 10 uur, dan kunt u in principe niet meer dezelfde dag terecht. M.u.v. spoed natuurlijk!

Meer

Voorkom onverwachte kosten bij uw zorgverzekering!

Wat kunt u doen om onverwachte kosten te voorkomen? Heeft u  een verzekering met een eigen risico-bedrag? Dan moet u dit bedrag eerst ieder jaar opnieuw betalen voordat de overige kosten van dat jaar vergoed worden.

Meer

Waarom ons verzoeken om (jaar-)recepten van de specialist?

Om recepten te kunnen verlengen in de apotheek zijn we verplicht om een geldig recept van de voorschrijvend arts te hebben. Een geldig recept is niet ouder dan een jaar.

Meer

Klachtencommissie

Uit de patiënten-enquête van onze apotheek is gebleken dat niet iedereen weet waar u met uw klacht terecht kunt en hoe we met uw klacht omgaan.

Meer

Verzamel mobieltjes en cartridges

Heb je thuis of op het werk nog lege cartridges of oude mobiele telefoons liggen? Gooi deze niet weg, maar doe ze in de CliniClowns Box in onze praktijk!

Meer

Keuringen

Moet u een keuring laten verrichten, overleg dan altijd even met onze assistente of dit mogelijk is binnen onze huisartsenpraktijk.

Meer

Uw toestemming nodig voor uitwisseling gegevens

Als u in het ziekenhuis een afspraak heeft met een specialist, of op een avond of in het weekend terecht komt bij een waarnemend huisarts op de huisartsenpost, dan wil deze u zo goed en deskundig mogelijk behandelen.

Meer

Met uw kind op reis

De GGD vraagt uw aandacht voor het volgende: ‘Met uw kind op reis’

Meer