Laatste Nieuws

Laatste Nieuws  →

Praktijkondersteuner Jeugd Danielle Feron spreekuur in Thorn

In samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg en de Gemeente Maasgouw, doet praktijkondersteuner jeugd (POH-Jeugd) Danielle Feron iedere dinsdagmorgen spreekuur in onze praktijk in Thorn. Van 10.00 tot 12.00 uur kunnen jeugdigen en hun ouders/verzorgers (op afspraak) terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. 

More

Terugkoppeling vragenlijst Patiënten Panel najaar 2023

Respons: 42% van ons panel heeft najaar 2023 de vragenlijst ingevuld. Hiervoor onze dank. Helaas lagere respons dan voorafgaande ronde ( mei 2023 was dit 65%). Wij zoeken nog steeds deelnemers voor ons patiënten panel (1-2x vragenlijst invullen).  Met uw input proberen wij ons zorgaanbod te optimaliseren. Meld u bij ons aan als u interesse heeft. Eind 2023 hebben we het patiënten panel gevraagd naar ideeën en wensen betreffende het levenseinde, en wat wij als team daar in kunnen betekenen. 

More

Toelichting op meegeven van duurdere geneesmiddelen.

Zoals u al heeft kunnen vernemen in de Media zijn er in Nederland grote leveringsproblemen van medicijnen. Dit heeft meerdere oorzaken waaronder bv. grondstofproblemen, te lage prijs in Nederland.

More

Per 1 januari 2023 worden medicijnen met vitamine D NIET meer vergoed !

De rijksovereid heeft besloten dat per1 januari 2023 de vergoeding stopt voor alle middelen die bedoeld zijn om een vitamine D-tekort te voorkomen of te behandelen. Dat zijn middelen met alleen vitamine D (colecalciferol of calcifediol), maar ook middelen met een combinatie van vitamine D (colecalciferol) en calcium (kalk) en/of alendroninezuur.

More

Laboratorium Dokters&Diagnostiek en Zilveren Kruis e.a.

Laat u in onze praktijk bloed prikken EN bent U verzekerd bij Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, FBTO, Pro Life of ZieZo? Dan ontvangt U vanaf 1 april 2022 een nota van Infomedics. Deze stuurt u op naar uw zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar het geld naar u heeft overgemaakt, betaalt u de rekening aan Infomedics. Bij vragen kunt u contact opnemen met 076 – 504 55 88.

More

Medicijnen ophalen Wessem tussen 11.00 en 12.00 uur

Als u dat aangeeft kunt u uw medicijnen ophalen in Wessem.

More

Vragen over Jodiumtabletten en nucleaire straling

Vanuit de overheid zijn eerder aan mensen tot en met 40 jaar en wonend in een straal van 100 km van een  kerncentrale Jodiumtabletten verstrekt, om bij een kernongeval schade aan de schildklier te voorkomen / beperken. De kans op schade is het grootst bij jongeren. Het advies wanneer deze in te nemen wordt gecoördineerd door de overheid. Er is geen overheidsadvies aanwezig om nu Jodiumtabletten aan te schaffen.

More

Gebruikt U langdurig (meer dan 8 weken) maagzuurremmers?

Denk aan omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol. Zo ja, dan kunt U het aankomende half jaar mogelijk vragen van onze apotheekmedewerkers krijgen over dit gebruik.

More

Meegeven medicatie of verstrekken medische info aan derden!

Vanwege privacy-wetgeving mogen wij alleen aan u persoonlijk uw medicatie of medische gegevens verstrekken. Niet iedereen is echter in staat om deze zelf op te halen of op te vragen . Wilt u iemand anders hiervoor machtigen, dan vragen wij u hiervoor een verklaring in te vullen.

More

Uitnodiging deelname patiënten-panel Huisartspraktijk Dansen Kessels

Voelt u zich betrokken bij onze huisartspraktijk en wilt u enkele keren per jaar  meedenken of uw mening geven over nieuwe ontwikkelingen of de huidige stand van zaken? Meld u zich dan nu aan voor ons patiënten-panel. Door uw ervaringen, behoeften en wensen met ons te delen, kunnen wij onze zorg steeds beter maken.

More

Regel Uw Zorg online

Via onze website (knop naar patiëntenomgeving), of  via de Uw Zorg online App kunt u  online afspraken inplannen, vragen stellen of herhaalrecepten aanvragen. 

More

Online inzage in uw dossier per 1 juli 2020

Hoe kunt u elektronische inzage in uw dossier hebben: 1. Door een digitaal afschrift te vragen, het bestand wordt dan op uw USB-stick gezet!  Zie aanvraagformulier op onze website bij Praktijkfolders & Formulieren . 2. Door gebruik te maken van onze digitale patiënten-omgeving ( om aan te melden zie hieronder). Hiermee kunt u uw dossier direct inzien! Deze optie is helaas nog niet beschikbaar; hier wordt aan gewerkt.

More

Kinkhoestvaccinatie bij zwangeren

Vanaf 16 december 2019 krijgen zwangere vrouwen de 22 wekenprik aangeboden. 

More

Testen op prostaatkanker nodig?

Via THUISARTS.nl is het mogelijk om m.b.v. Keuzehulp u te helpen kiezen of u zich wel of niet wilt laten testen op prostaatkanker.

More

Praktijkregels

Spreekuren  zijn op afspraak. Op werkdagen kunt u dagelijks telefonisch een afspraak maken tussen 8.00 en 10.00 u. Belt u na 10 uur, dan kunt u in principe niet meer dezelfde dag terecht. M.u.v. spoed natuurlijk!

More

Voorkom onverwachte kosten bij uw zorgverzekering!

Wat kunt u doen om onverwachte kosten te voorkomen? Heeft u  een verzekering met een eigen risico-bedrag? Dan moet u dit bedrag eerst ieder jaar opnieuw betalen voordat de overige kosten van dat jaar vergoed worden.

More

Waarom wij verzoeken om (jaar-)recepten van de specialist?

Om recepten te kunnen verlengen in de apotheek zijn we verplicht om een geldig recept van de voorschrijvend arts te hebben. Een geldig recept is niet ouder dan een jaar.

More

Klachtencommissie

Uit de patiënten-enquête van onze apotheek is gebleken dat niet iedereen weet waar u met uw klacht terecht kunt en hoe we met uw klacht omgaan.

More

Verzamel mobieltjes en cartridges

Heb je thuis of op het werk nog lege cartridges of oude mobiele telefoons liggen? Gooi deze niet weg, maar doe ze in de CliniClowns Box in onze praktijk!

More

Keuringen

Moet u een keuring laten verrichten, overleg dan altijd even met onze assistente of dit mogelijk is binnen onze huisartsenpraktijk.

More

Uw toestemming nodig voor uitwisseling gegevens

Als u in het ziekenhuis een afspraak heeft met een specialist, of op een avond of in het weekend terecht komt bij een waarnemend huisarts op de huisartsenpost, dan wil deze u zo goed en deskundig mogelijk behandelen.

More

Met uw kind op reis

De GGD vraagt uw aandacht voor het volgende: ‘Met uw kind op reis’

More