Praktijkondersteuning Somatiek

Achtergrond praktijkondersteuning

De gezondheidszorg in Nederland heeft in toenemende mate te maken met patiënten met chronische aandoeningen. Deze vormen enerzijds een extra taakbelasting voor de huisartsenzorg en de specialistische ziekenhuiszorg, anderzijds is er een sterke behoefte vanuit de zorg en patiënten om deze groepen kwalitatief beter te begeleiden. In samenwerking met beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties is de functie van praktijkondersteuner ingevoerd. In eerste instantie voor een adequate begeleiding van de zorg voor specifieke patiëntengroepen, maar al gauw met steeds meer aandacht voor het verhogen van de kwaliteit van leven en preventie van (verdere) complicaties. In het kader van de toenemende vergrijzing is er ook steeds meer aandacht voor de specifieke multi-problematiek van ouderen: meerdere chronische aandoeningen met somatische (lichamelijke) én psychische problemen.

Praktijkondersteuner somatiek

De praktijkondersteuner werkt in opdracht van en altijd in nauwe samenwerking met uw huisarts. De praktijkondersteuner begeleidt patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, met name met diabetes, astma, COPD en hart- en vaatziekten, maar ook ouderenzorg. Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij klachten en medicatiegebruik, veranderingen in de leefstijl en voert controle onderzoeken uit. Een praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur en zal waar nodig ook patiënten bezoeken. Een praktijkondersteuner is niet bevoegd om nieuwe medicatie voor te schrijven en diagnoses te stellen, dit is de verantwoordelijkheid van de huisarts en de praktijkondersteuner handelt volgens advies van de huisarts. Wel kan een praktijkondersteuner een andere discipline consulteren, bijvoorbeeld een diëtiste, ergotherapeut of fysiotherapeut.

Een praktijkondersteuner heeft een aanvullende HBO opleiding voor praktijkondersteuning gevolgd.

Hoe komt een afspraak met de POH-somatiek tot stand?

Indien u reeds bekend bent met een chronische aandoening zult u verwezen worden door uw huisarts. Dat kan zijn n.a.v. een controle bij de huisarts of assistente maar kan ook via de medicatiebestelling, u wordt dan gebeld of ontvangt een oproep thuis per post. Bij een nieuwe diagnose zult u na het eerste diagnose gesprek met uw huisarts verwezen worden naar de POH-somatiek. Het kan ook zijn dat u bij de specialist onder behandeling bent geweest en terugverwezen wordt voor controle bij POH-somatiek.

Kosten

Aan het consult POH-somatiek zijn voor u geen kosten verbonden. Met uitzondering van enkele onderzoeken die van het eigen risico af gaan, denkt bijvoorbeeld aan laboratorium onderzoeken.

Afspraak annuleren

Indien u plots verhinderd bent, is het belangrijk dat u minimaal 24u van te voren de afspraak annuleert of verplaatst. De tijd die voor u gereserveerd was kan dan nog beschikbaar worden gesteld voor iemand anders.