Afspraak maken

Hoe kunt u een afspraak  maken ?

1.  telefonisch:

Spoednummer: (0475) 566 799 keuze 1
Receptenlijn: (0475) 566 799 keuze 2
Assistenten: (0475) 566 799 keuze 3

2.   via de Uw Zorg online app  of op onze website inloggen op de Patiëntenomgeving 

Welke Afspraken kunt u maken :

Elke dag wordt er spreekuur gehouden. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Dit kan telefonisch, of via  Uw Zorg online app, of door in te loggen op de Patiëntenomgeving via onze website.

U kunt  afspraken maken op werkdagen tussen 08:00-10:00 uur.
Bij het telefonisch maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. De assistente is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten.  U kunt voor een inschatting van uw klachten zelf ook kijken op www.moetiknaardedokter.nl  of op www.thuisarts.nl

Voor het opvragen van uitslagen van onderzoeken kunt u de assistente bellen van 14.00 tot 15.00 uur via het praktijknummer (0475) 566 799 keuze 3. U kunt voor het inzien van de uitslagen ook het patiëntenportaal raadplegen via de Uw Zorg Online app of door in te loggen op de Patiëntenomgeving van onze website.

U kunt ook een telefonische terugbel-afspraak maken. Verder kunt u ook een medische vraag stellen middels een email-consult via de Uw Zorg online app, of door in te loggen op de Patiëntenomgeving op onze website. U krijgt dan binnen 2 werkdagen een antwoord.

Tot slot kunnen wij ook met u afspreken om te beeldbellen via VIPLive. Daarvoor sturen wij u dan een uitnodigings-link (bv. sms of email), waarmee u kunt deelnemen aan de  beeldbelafspraak.

De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. 

Meer tijd nodig?

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Niet medische vragen:

Voor niet medische vragen of informatie ( bv. adreswijziging) kunt u gebruik maken van ons contact-formulier op onze website

Er zijn regelmatig waarnemend huisartsen en huisartsen-in-opleiding werkzaam in de praktijk. Zo mogelijk kunt u ook bij hen een afspraak krijgen!