Klachtenprocedure

Binnen onze praktijk werken we met zowel een interne als een externe klachtenregeling.

Wanneer u een klacht heeft, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. U kunt een klacht kenbaar maken via de interne regeling. U kunt dit schriftelijk doen per post of via onze website. Op onze website kunt u het klachtenformulier digitaal invullen en verzenden. Het verzenden gaat via een beveiligde procedure.

Zowel klachten die via de post binnen komen als klachten via de praktijk website, worden vertrouwelijk behandeld. Hiervoor is een interne klachtencommissie in onze praktijk aangesteld. U krijgt binnen 6 weken een reactie.

Is de interne procedure lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u ook de keuze maken om een klacht extern te sturen of te bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er vervolgens met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Op ieder locatie zijn folders van SKGE verkrijgbaar bij de balie, of vraag onze assistente. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl