Laatste Nieuws

Per 1 januari 2023 worden medicijnen met vitamine D NIET meer vergoedt !

De rijksovereid heeft besloten dat per1 januari 2023 de vergoeding stopt voor alle middelen die bedoeld zijn om een vitamine D-tekort te voorkomen of te behandelen. Dat zijn middelen met alleen vitamine D (colecalciferol of calcifediol), maar ook middelen met een combinatie van vitamine D (colecalciferol) en calcium (kalk) en/of alendroninezuur.

Vitamine D is als zelfzorgmiddel in de vrije verkoop verkrijgbaar vanaf gemiddeld € 7,30 per patiënt per jaar. Wanneer een hogere dosis nodig is, zal er een recept van uw specialist of huisarts nodig zijn. De kosten zullen dan waarschijnlijk hoger zijn ( gemiddeld 79 euro per jaar). De rijksoverheid is van mening dat mensen bovenstaande kosten zelf kunnen betalen.


Return