Laatste Nieuws

Toelichting op meegeven van duurdere geneesmiddelen.

Zoals u al heeft kunnen vernemen in de Media zijn er in Nederland grote leveringsproblemen van medicijnen.

Dit heeft meerdere oorzaken waaronder bv. grondstofproblemen, te lage prijs in Nederland.

Onze apotheek heeft hier ook mee te maken.

 

Als iets niet te verkrijgen is, nemen we contact met u op en vragen we hoelang u nog vooruit kunt met uw voorraad. Indien het voorkeursmedicijn dan weer leverbaar is zult u er niets van merken.

Als u niet voldoende op voorraad heeft, zullen we een alternatief zoeken.

In de volgorde:

1.       Zelfde soort geneesmiddel, maar van een ander merk.

2.       Zo voordelig mogelijk. (importeren uit buitenland is bv duur)

3.       Andere dosering en dan breken.

4.       Als bovenstaande niet mogelijk is, kunnen we er zelfs voor kiezen om ander soort geneesmiddel voor te schrijven met vergelijkbare werking (= gelukkig bijna nooit nodig)

Nu blijkt in de praktijk, dat als wij genoodzaakt zijn een duurder middel voor te schrijven, niet alle zorgverzekeraars bereid zijn dit aan u (de patiënt)  te vergoeden. Wij hebben hierover bezwaar gemaakt bij de verzekeraar en zij zijn niet te bewegen om het duurdere alternatief te vergoeden.

Dit krijgt u pas achteraf van uw verzekeraar te horen. Wij zullen er alles aan doen om dit tot een minimum te beperken.

 

Mocht u nog vragen hebben, kunt u deze bij ons apotheekteam stellen.

 

Apotheekhoudende huisartsen Dansen & Kessels.


Return