Laatste Nieuws

Met uw kind op reis

De GGD vraagt uw aandacht voor het volgende:

‘Met uw kind op reis’

Waarom deze actie?

Onderzoek van TNS NIPO wees uit dat 1,4 miljoen Nederlanders jaarlijks reizen naar landen waar infectieziekten zoals hepatitis A nog steeds vóórkomen. Ruim 1 miljoen hiervan reist naar dichtbij-bestemmingen. Veel mensen zich er niet van bewust dat zij op reis gaan naar een land waar Hepatitis A voorkomt, zoals Kroatië, Marokko, Turkije, Egypte en Bulgarije.

Ouders gaan er vaak ten onrechte van uit dat kinderen benodigde vaccinaties hebben gehad via het Rijksvaccinatieprogramma. Hepatitis A maakt hier echter geen deel van uit. De helft van alle kinderen gaat hierdoor ongevaccineerd op reis naar een risicoland waar hepatitis A voorkomt.

Als GGD (gemeentelijke overheid) willen wij onze inwoners wijzen op gezondheidsrisico’s tijdens reizen. Wij hopen dat u uw medewerking hieraan verleent. Wij zetten ook via andere kanalen in op bewustwording van de reiziger naar de bestemmingen dichterbij huis en de risico’s die men daar loopt.

Meer weten?

Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten kunt u vinden op deze website onder Reisvaccinatie, of op de website van de GGD: ggdreisvaccinaties.nl. Per land staat aangegeven of vaccinaties nodig zijn.


Return