Laatste Nieuws

Keuringen

Moet u een keuring laten verrichten, overleg dan altijd even met onze assistente of dit mogelijk is binnen onze huisartsenpraktijk.

KEURINGEN

Huisartsen mogen volgens de richtlijnen van de landelijke artsenvereniging KNMG geen eigen patiënten keuren, dus bijv. geen verzekerings- of aanstellingskeuring verrichten. Het keuren moet gebeuren door een onafhankelijke arts. De eigen huisarts wordt niet geacht objectief te zijn ten opzichte van zijn patiënt. Bovendien kan het ook de vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de huisarts schaden. Deze relatie kan immers worden aangetast als het oordeel van de eigen huisarts niet gunstig is voor zijn patiënt.

Afhankelijk van het soort keuring kan bekeken worden of een andere arts binnen onze praktijk deze mag uitvoeren. Hiervoor willen wij u verzoeken om de keuringsformulieren langs te brengen. Wij hebben dan de mogelijkheid om te bekijken of wij bevoegd zijn om deze keuring te doen, hoeveel tijd voor de keuring gepland moet worden, en we kunnen u een prijsopgave geven.

RIJBEWIJSKEURING

Deze keuring mag door de huisarts worden uitgevoerd, maar de artsenvereniging KNMG ontraadt dit. Een huisarts wordt niet geacht objectief te zijn ten opzichte van zijn eigen patiënt. Bovendien kan het de vertrouwensrelatie tussen de patiënt en huisarts schaden. Deze relatie kan immers worden aangetast als het oordeel van de eigen huisarts ongunstig is voor zijn patiënt. Om die redenen doen de huisartsen binnen onze praktijk geen rijbewijskeuring bij eigen patiënten. In overleg kunt u bij een andere huisarts (binnen of buiten onze praktijk) terecht.

Rijbewijskeuringen voor professionele chauffeurs in het personenvervoer (bijv. taxichauffeurs) en beroepsgoederenvervoer (bijv. vrachtwagenvervoer) moeten worden verricht door een arts van een arbodienst.


Return