Laatste Nieuws

Klachtencommissie

Uit de patiënten-enquête van onze apotheek is gebleken dat niet iedereen weet waar u met uw klacht terecht kunt en hoe we met uw klacht omgaan.

Daarom informeren wij u graag over het volgende:

 Indien u een klacht heeft en u wilt deze kenbaar maken via de interne regeling dan kunt u dit schriftelijk doen per post of via onze website. Op onze website kunt u een klachtenformulier digitaal invullen en verzenden. Het verzenden gaat via een beveiligde procedure.

U krijgt binnen 6 weken een reactie van ons.

Zowel klachten die via de post binnen komen als klachten via de praktijk website, worden vertrouwelijk behandeld. Hiervoor is een interne klachtencommissie aangesteld. U wordt na ontvangst op de hoogte gehouden van de klachtenprocedure. U krijgt ten alle tijden schriftelijk een antwoord toegestuurd.

 Is de interne procedure lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u ook de keuze maken om een klacht extern te sturen of te bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er vervolgens met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Op iedere locatie zijn folders van SKGE verkrijgbaar bij de balie, of vraag onze assistente. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl

 


Return