Praktijkondersteuning Geestelijke Gezondheidszorg

Werken aan geestelijke gezondheid en welzijn vanuit de huisartsenpraktijk

POH GGZ staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg. De POH GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho)sociale klachten. De POH GGZ is iemand met minimaal een  HBO-opleiding en de specialisatie POH GGZ.  Daarnaast heeft de POH GGZ   kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en het maatschappelijk werk. De POH GGZ is aangesloten bij de landelijke vereniging POHGGZ. In het kwaliteitsregister wordt  o.a. bijgehouden, de verplichte aantal uren  nascholing  en de intervisie. (Uw POH  GGZ heeft registratie nummer 911. )

 

Waarom een POH GGZ in de huisartsenpraktijk?

Met een POH GGZ in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en psychosociale klachten. U kunt over het algemeen snel en in uw eigen huisartsenpraktijk in contact komen met de POH GGZ.

Door de kennis van en ervaring op het terrein van psychische en (psycho)sociale klachten kan de POH GGZ met u een goede inventarisatie van uw klachten en problemen maken. In bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling van of ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden.

 

Wat kan de POH GGZ voor u doen?

In een gesprek brengt de POH GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen.

Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling  (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ-instelling) of vervolggesprekken bij de POH GGZ.

De POH GGZ kan daarbij dus helpen door:

- het verhelderen van problemen;
- het geven van advies over behandeling en verwijzing;
- kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk;
- nazorg na behandeling in de GGZ.
- gesprekken in combinatie met E-health

Ooit gehoord van online hulpprogramma’s? (E-health)

Wanneer u niet lekker in uw vel zit of last heeft van veelvoorkomende klachten bijvoorbeeld stress-, pieker-, of andere psychische klachten, heeft u misschien iets aan de volgende programma’s.

De (E-Health)  online hulpprogramma’s bieden wij aan in de praktijk, meestal in combinatie met gesprekken met de poh ggz.

Hoe komt een afspraak bij de POH GGZ tot stand?

U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH GGZ gepland.  Na het eerste gesprek zal de POH GGZ u en uw huisarts adviseren over een vervolgtraject.

Kosten

Aan de gesprekken met de POH GGZ en het  e-health traject  zijn voor u geen kosten verbonden. Bij verwijzing naar een psycholoog of ggz instelling kunnen er kosten  zijn, informeer daarvoor bij uw zorgverzekering .

Annuleren van een gesprek

We verzoeken u uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan. Indien u plotseling verhinderd bent, is het belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsenpraktijk. De tijd die voor uw gereserveerd was, kan dan nog beschikbaar worden gemaakt voor iemand anders.

Praktijkondersteuner Jeugd: Danielle Feron

Sinds 2019 hebben wij een samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg en de Gemeente Maasgouw. Praktijkondersteuner jeugd (POH-Jeugd) Danielle Feron  doet iedere dinsdag spreekuur in de praktijk in Thorn van 10.00 tot 12.00 uur, voor jeugdigen en hun ouders/verzorgers met vragen over opgroeien en opvoeden. 

Kinderen en jongvolwassenen van 0-23 jaar kunnen bij haar terecht met allerlei klachten, zoals psychische klachten, gezinsproblematiek of ontwikkelingsproblemen.
Ook ouders met vragen over bijvoorbeeld opvoedingsproblemen of echtscheidingsproblematiek, kunnen bij Danielle terecht.
Een afspraak met Danielle kan worden gemaakt via onze huisartsenpraktijk.